สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
พิษภัยใกล้ตัว
         ‘พิษภัยใกล้ตัว’ เคยเป็นคอลัมน์ของ สกว. ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับประจำวันอาทิตย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ใครคือกลุ่มเสี่ยง และจะมีวิธีป้องกันแก้ไขอย่างไร

        วันนี้ ‘พิษภัยใกล้ตัว’ กลับมาอีกครั้งในรูปแบบคอลัมน์ออนไลน์เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยอาจารย์โชติมา วิไลวัลย์ และ รศ. สุชาตา ชินะจิตร

        หากมีข้อแนะนำประการใดโปรดติดต่อ dvarapan@chula.ac.th
หมวด:  
อุสติเนกซ์ เอสพี  (อ่าน  5,797 / ตอบ 2)
อลูมิเนียมฟอสไฟด์ หรือ ฟอสทอกซิน  (อ่าน  22,320 / ตอบ 17)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
เมทิล พาราไทออน สารใกล้ตัวชาวนา-ชาวไร่  (อ่าน  25,205 / ตอบ 5)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
ไพรีทริน – ผงเปอร์เชียนฆ่าแมลง  (อ่าน  8,278 / ตอบ 3)
โพรพานิล  (อ่าน  10,349 / ตอบ 0)
พาราควอท  (อ่าน  41,311 / ตอบ 19)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
ไบทรอยด์ หรือ ไซฟลูทริน  (อ่าน  16,474 / ตอบ 1)
ไตรอะไดเมฟอน  (อ่าน  7,290 / ตอบ 1)
ไตรคลอร์ฟอน  (อ่าน  9,333 / ตอบ 2)
คาร์โบฟูแรน อันตรายสำหรับชาวนา-ชาวไร่  (อ่าน  44,909 / ตอบ 31)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
โมโนโครโตฟอส  (อ่าน  12,665 / ตอบ 0)
ซิเนบ หรือ โลนาโคล  (อ่าน  7,563 / ตอบ 2)
เมทามิโดฟอส หรือ ทามารอน  (อ่าน  10,833 / ตอบ 1)
เฮดโดนัล หรือ 2,4-D  (อ่าน  7,912 / ตอบ 1)
ไดคลอวอส (Dichlorvos)  (อ่าน  21,705 / ตอบ 1)
อุนเด็น หรือ พรอพร็อกเซอร์  (อ่าน  4,625 / ตอบ 0)
คูปราวิต หรือ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์  (อ่าน  10,531 / ตอบ 2)
คอปเปอร์ซัลเฟต  (อ่าน  122,511 / ตอบ 85)  มีทีมงานมาตอบแล้ว