สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
พิษภัยใกล้ตัว
         ‘พิษภัยใกล้ตัว’ เคยเป็นคอลัมน์ของ สกว. ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับประจำวันอาทิตย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ใครคือกลุ่มเสี่ยง และจะมีวิธีป้องกันแก้ไขอย่างไร

        วันนี้ ‘พิษภัยใกล้ตัว’ กลับมาอีกครั้งในรูปแบบคอลัมน์ออนไลน์เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยอาจารย์โชติมา วิไลวัลย์ และ รศ. สุชาตา ชินะจิตร

        หากมีข้อแนะนำประการใดโปรดติดต่อ dvarapan@chula.ac.th
หมวด:  
อุสติเนกซ์ เอสพี  (อ่าน  6,506 / ตอบ 2)
อลูมิเนียมฟอสไฟด์ หรือ ฟอสทอกซิน  (อ่าน  28,893 / ตอบ 18)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
เมทิล พาราไทออน สารใกล้ตัวชาวนา-ชาวไร่  (อ่าน  29,556 / ตอบ 5)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
ไพรีทริน – ผงเปอร์เชียนฆ่าแมลง  (อ่าน  10,646 / ตอบ 3)
โพรพานิล  (อ่าน  13,246 / ตอบ 0)
พาราควอท  (อ่าน  46,606 / ตอบ 19)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
ไบทรอยด์ หรือ ไซฟลูทริน  (อ่าน  17,859 / ตอบ 1)
ไตรอะไดเมฟอน  (อ่าน  9,149 / ตอบ 1)
ไตรคลอร์ฟอน  (อ่าน  11,727 / ตอบ 2)
คาร์โบฟูแรน อันตรายสำหรับชาวนา-ชาวไร่  (อ่าน  53,338 / ตอบ 31)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
โมโนโครโตฟอส  (อ่าน  14,800 / ตอบ 0)
ซิเนบ หรือ โลนาโคล  (อ่าน  8,664 / ตอบ 2)
เมทามิโดฟอส หรือ ทามารอน  (อ่าน  13,184 / ตอบ 1)
เฮดโดนัล หรือ 2,4-D  (อ่าน  9,527 / ตอบ 1)
ไดคลอวอส (Dichlorvos)  (อ่าน  26,155 / ตอบ 1)
อุนเด็น หรือ พรอพร็อกเซอร์  (อ่าน  5,291 / ตอบ 0)
คูปราวิต หรือ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์  (อ่าน  13,048 / ตอบ 4)
คอปเปอร์ซัลเฟต  (อ่าน  161,533 / ตอบ 94)  มีทีมงานมาตอบแล้ว