สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
พิษภัยใกล้ตัว
         ‘พิษภัยใกล้ตัว’ เคยเป็นคอลัมน์ของ สกว. ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับประจำวันอาทิตย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ใครคือกลุ่มเสี่ยง และจะมีวิธีป้องกันแก้ไขอย่างไร

        วันนี้ ‘พิษภัยใกล้ตัว’ กลับมาอีกครั้งในรูปแบบคอลัมน์ออนไลน์เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยอาจารย์โชติมา วิไลวัลย์ และ รศ. สุชาตา ชินะจิตร

        หากมีข้อแนะนำประการใดโปรดติดต่อ dvarapan@chula.ac.th
หมวด:  
อุสติเนกซ์ เอสพี  (อ่าน  6,160 / ตอบ 2)
อลูมิเนียมฟอสไฟด์ หรือ ฟอสทอกซิน  (อ่าน  25,723 / ตอบ 18)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
เมทิล พาราไทออน สารใกล้ตัวชาวนา-ชาวไร่  (อ่าน  27,324 / ตอบ 5)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
ไพรีทริน – ผงเปอร์เชียนฆ่าแมลง  (อ่าน  9,507 / ตอบ 3)
โพรพานิล  (อ่าน  12,226 / ตอบ 0)
พาราควอท  (อ่าน  44,751 / ตอบ 19)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
ไบทรอยด์ หรือ ไซฟลูทริน  (อ่าน  17,223 / ตอบ 1)
ไตรอะไดเมฟอน  (อ่าน  8,253 / ตอบ 1)
ไตรคลอร์ฟอน  (อ่าน  10,571 / ตอบ 2)
คาร์โบฟูแรน อันตรายสำหรับชาวนา-ชาวไร่  (อ่าน  51,085 / ตอบ 31)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
โมโนโครโตฟอส  (อ่าน  13,900 / ตอบ 0)
ซิเนบ หรือ โลนาโคล  (อ่าน  8,171 / ตอบ 2)
เมทามิโดฟอส หรือ ทามารอน  (อ่าน  11,809 / ตอบ 1)
เฮดโดนัล หรือ 2,4-D  (อ่าน  8,878 / ตอบ 1)
ไดคลอวอส (Dichlorvos)  (อ่าน  24,150 / ตอบ 1)
อุนเด็น หรือ พรอพร็อกเซอร์  (อ่าน  4,942 / ตอบ 0)
คูปราวิต หรือ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์  (อ่าน  11,995 / ตอบ 4)
คอปเปอร์ซัลเฟต  (อ่าน  147,746 / ตอบ 98)  มีทีมงานมาตอบแล้ว