สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
         ‘พิษภัยใกล้ตัว’ เคยเป็นคอลัมน์ของ สกว. ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับประจำวันอาทิตย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ใครคือกลุ่มเสี่ยง และจะมีวิธีป้องกันแก้ไขอย่างไร

        วันนี้ ‘พิษภัยใกล้ตัว’ กลับมาอีกครั้งในรูปแบบคอลัมน์ออนไลน์เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยอาจารย์โชติมา วิไลวัลย์ และ รศ. สุชาตา ชินะจิตร

        หากมีข้อแนะนำประการใดโปรดติดต่อ dvarapan@chula.ac.th
สารกำจัดศัตรูพืช
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทั่วไป/สิ่งแวดล้อม
มาตรการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์ในบ้าน
  สารกำจัดศัตรูพืช
หน้าที่:    
อุสติเนกซ์ เอสพี  (อ่าน  5,158 / ตอบ 2)
อลูมิเนียมฟอสไฟด์ หรือ ฟอสทอกซิน  (อ่าน  16,620 / ตอบ 17)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
เมทิล พาราไทออน สารใกล้ตัวชาวนา-ชาวไร่  (อ่าน  19,291 / ตอบ 5)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
ไพรีทริน – ผงเปอร์เชียนฆ่าแมลง  (อ่าน  6,601 / ตอบ 3)
โพรพานิล  (อ่าน  7,733 / ตอบ 0)
พาราควอท  (อ่าน  34,837 / ตอบ 18)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
ไบทรอยด์ หรือ ไซฟลูทริน  (อ่าน  14,809 / ตอบ 1)
ไตรอะไดเมฟอน  (อ่าน  5,522 / ตอบ 1)
ไตรคลอร์ฟอน  (อ่าน  7,075 / ตอบ 2)
คาร์โบฟูแรน อันตรายสำหรับชาวนา-ชาวไร่  (อ่าน  28,390 / ตอบ 29)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
โมโนโครโตฟอส  (อ่าน  9,363 / ตอบ 0)
ซิเนบ หรือ โลนาโคล  (อ่าน  5,774 / ตอบ 2)
เมทามิโดฟอส หรือ ทามารอน  (อ่าน  8,308 / ตอบ 1)
เฮดโดนัล หรือ 2,4-D  (อ่าน  6,464 / ตอบ 1)
ไดคลอวอส (Dichlorvos)  (อ่าน  18,415 / ตอบ 1)
อุนเด็น หรือ พรอพร็อกเซอร์  (อ่าน  4,070 / ตอบ 0)
คูปราวิต หรือ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์  (อ่าน  8,118 / ตอบ 1)
คอปเปอร์ซัลเฟต  (อ่าน  71,486 / ตอบ 81)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48003422
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546