สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
         ‘พิษภัยใกล้ตัว’ เคยเป็นคอลัมน์ของ สกว. ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับประจำวันอาทิตย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ใครคือกลุ่มเสี่ยง และจะมีวิธีป้องกันแก้ไขอย่างไร

        วันนี้ ‘พิษภัยใกล้ตัว’ กลับมาอีกครั้งในรูปแบบคอลัมน์ออนไลน์เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยอาจารย์โชติมา วิไลวัลย์ และ รศ. สุชาตา ชินะจิตร

        หากมีข้อแนะนำประการใดโปรดติดต่อ dvarapan@chula.ac.th
สารกำจัดศัตรูพืช
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทั่วไป/สิ่งแวดล้อม
มาตรการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์ในบ้าน
  สารกำจัดศัตรูพืช
หน้าที่:    
อุสติเนกซ์ เอสพี  (อ่าน  4,542 / ตอบ 2)
อลูมิเนียมฟอสไฟด์ หรือ ฟอสทอกซิน  (อ่าน  13,600 / ตอบ 16)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
เมทิล พาราไทออน สารใกล้ตัวชาวนา-ชาวไร่  (อ่าน  13,906 / ตอบ 5)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
ไพรีทริน – ผงเปอร์เชียนฆ่าแมลง  (อ่าน  5,662 / ตอบ 3)
โพรพานิล  (อ่าน  6,068 / ตอบ 0)
พาราควอท  (อ่าน  26,008 / ตอบ 17)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
ไบทรอยด์ หรือ ไซฟลูทริน  (อ่าน  13,782 / ตอบ 1)
ไตรอะไดเมฟอน  (อ่าน  4,161 / ตอบ 1)
ไตรคลอร์ฟอน  (อ่าน  5,741 / ตอบ 2)
คาร์โบฟูแรน อันตรายสำหรับชาวนา-ชาวไร่  (อ่าน  21,584 / ตอบ 27)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
โมโนโครโตฟอส  (อ่าน  6,895 / ตอบ 0)
ซิเนบ หรือ โลนาโคล  (อ่าน  4,467 / ตอบ 2)
เมทามิโดฟอส หรือ ทามารอน  (อ่าน  6,242 / ตอบ 0)
เฮดโดนัล หรือ 2,4-D  (อ่าน  5,234 / ตอบ 1)
ไดคลอวอส (Dichlorvos)  (อ่าน  15,842 / ตอบ 1)
อุนเด็น หรือ พรอพร็อกเซอร์  (อ่าน  3,562 / ตอบ 0)
คูปราวิต หรือ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์  (อ่าน  6,832 / ตอบ 1)
คอปเปอร์ซัลเฟต  (อ่าน  49,519 / ตอบ 77)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
40478881
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546