สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
         ‘พิษภัยใกล้ตัว’ เคยเป็นคอลัมน์ของ สกว. ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับประจำวันอาทิตย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ใครคือกลุ่มเสี่ยง และจะมีวิธีป้องกันแก้ไขอย่างไร

        วันนี้ ‘พิษภัยใกล้ตัว’ กลับมาอีกครั้งในรูปแบบคอลัมน์ออนไลน์เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยอาจารย์โชติมา วิไลวัลย์ และ รศ. สุชาตา ชินะจิตร

        หากมีข้อแนะนำประการใดโปรดติดต่อ dvarapan@chula.ac.th
สารกำจัดศัตรูพืช
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทั่วไป/สิ่งแวดล้อม
มาตรการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์ในบ้าน
  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หน้าที่:    
ไอโซไซยาเนต (Isocyanate)  (อ่าน  21,432 / ตอบ 11)
ฝุ่นดินขาว  (อ่าน  7,033 / ตอบ 0)
เบนโซไพรีน (Benzopyrene) – สารก่อมะเร็ง  (อ่าน  8,457 / ตอบ 1)
น้ำมันก๊าด – Kerosene  (อ่าน  38,410 / ตอบ 13)
ไซยาไนด์ แค่ปลายเล็บก็ตายได้  (อ่าน  94,594 / ตอบ 115)
โครเมียม  (อ่าน  18,951 / ตอบ 30)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
เฮกเซน (Hexane)  (อ่าน  50,370 / ตอบ 32)
เฮกซาคลอร์โรเบนซีน  (อ่าน  3,748 / ตอบ 0)
ไอโซโพรพานอล (Isopropanol)  (อ่าน  23,717 / ตอบ 13)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
สารเคมีรักษาเนื้อไม้  (อ่าน  4,282 / ตอบ 1)
ฝุ่นถ่านหิน  (อ่าน  4,327 / ตอบ 3)
ตะกั่ว  (อ่าน  6,976 / ตอบ 4)
โซดาไฟ  (อ่าน  5,392 / ตอบ 4)
งานผลิตสี  (อ่าน  12,765 / ตอบ 5)
งานบัดกรี  (อ่าน  6,550 / ตอบ 3)
แคดเมียม – โรคอิไต-อิไต  (อ่าน  28,085 / ตอบ 34)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
พีซีบี โพลิคลอริเนเตดไบเฟนิล  (อ่าน  3,199 / ตอบ 3)
โทลูอีน  (อ่าน  28,178 / ตอบ 27)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
เบนโซไพรีนสารก่อมะเร็ง  (อ่าน  4,646 / ตอบ 2)
ทินเนอร์  (อ่าน  58,678 / ตอบ 61)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
กาว
 (อ่าน  33,807 / ตอบ 33)
สไตรีน-โพลิสไตรีน  (อ่าน  6,372 / ตอบ 3)
ฟีนอล-น้ำยาฆ่าเชื้อ  (อ่าน  25,887 / ตอบ 14)
ฟอร์มาลีน-ฟอร์มัลดีไฮด์ สารร้ายตัวก่อมะเร็ง  (อ่าน  110,413 / ตอบ 128)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
1,4-ไดคลอโรเบนซีน  (อ่าน  5,711 / ตอบ 0)
คาร์บอนเตตระคลอไรด์  (อ่าน  11,923 / ตอบ 1)
คาร์บอนไดซัลไฟด์ มหันตภัยรอบด้าน  (อ่าน  8,531 / ตอบ 0)
แอมโมเนีย  (อ่าน  37,269 / ตอบ 26)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
แอลกอฮอล  (อ่าน  23,461 / ตอบ 11)
กรดฟอสฟอริก  (อ่าน  12,114 / ตอบ 1)
1,3-บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene)  (อ่าน  11,955 / ตอบ 0)
น้ำมันหล่อลื่น  (อ่าน  5,215 / ตอบ 3)
ไตรคลอโรเอทีลีน (Trichloroethylene)  (อ่าน  14,804 / ตอบ 5)
งานพ่นสี  (อ่าน  15,666 / ตอบ 5)
งานเครื่องปั้นดินเผา  (อ่าน  4,151 / ตอบ 2)
งานกลึงโลหะ  (อ่าน  10,055 / ตอบ 7)
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45647356
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546